Det svenske forsvaret gjennomførte sist uke en uanmeldt beredskapskontroll like nord for Kalix. Øvelsen involverte rundt 700 soldater fra ulike hæravdelinger

– Det vi sjekker er blant annet enhetenes evne til å flytte på kort varsel, fra ulike deler av landet til Nord-Sverige, for å løse en rekke varierende kampoppgaver, sier ansvarlig for øvelsen Bengt Fransson til forsvarsmakten.se.

I løpet av øvelsen ble det blant annet skutt med stridsvogner og artilleri på Lombens skytebane nord for Kalix.

– Å teste hærens evne til å løse oppgaver med skarp ammunisjon er en svært viktig del av en beredskapssjekk. Det er først da vi ser at hele systemet fungerer fullt ut, sier Bengt Fransson til nettstedet.