Birgitte Johnsen (30) kommer flyttende fra Tromsø sammen med sin datter. Hun er 30 år og opprinnelig fra Alta. Hun kommer fra stilling ved Universitetsmuseet i Tromsø hvor hun jobber med arkiv. I september fullfører hun en master i medie- og dokumentasjonsvitenskap.

Therese Høifødt (27) er opprinnelig fra Skien, og kommer flyttende fra Oslo med samboer. Hun er 27 år, og har en master i kunsthistorie. Hun har i tillegg studert dokumentasjonsvitenskap.

Begge begynner i sine nye jobber i Narvik kommune til høsten, skriver kommunen i en pressemelding.

– Vi er veldig fornøyd med at Birgitte og Therese har takket ja til å bli en del av Service og samfunnskontakt. Det er i tillegg svært gledelig med unge tilflyttere til Narvik, sier enhetsleder ved Service og samfunnskontakt Lena Hope.