Gå til sidens hovedinnhold

Til de som driver næring: – Takk for innsatsen

FREMSNAKK OFOTEN

Jeg er så heldig at jeg jobber i en virksomhet hvor jeg hver dag ser hvilken innsats mange bedrifter gjør. Store og små – nye bedrifter – og bedrifter som har lang fartstid i vårt lokalsamfunn.

Jeg sier ofte at bedriftene kan sammenlignes med blodomløpet i kroppen vår – uten blod intet liv – uten bedrifter ingen jobber og verdiskaping. Uten verdiskaping – ingen skatteinntekter som igjen gir rom for 24 timers aktivitet i kommunale og offentlige virksomheter.

De bedriftene som lykkes med positiv verdiskaping, er de som evner å kombinere samhandling internt i bedriftene samtidig som de leverer aktuelle tjenester og varer til sine kunder. Dialog og tillit er derfor en viktig nøkkel for å utløse merverdi i lokalsamfunnet.

Mitt ønske for 2021 er derfor at konflikter og ulike perspektiv, blir en kraft i samfunnsutviklingen. Etter mitt syn har kommunene lokalt et særlig ansvar for å skape arenaer der folk med ulike interesser kan prate sammen. Det er viktig å ikke bli stående fast i konflikter, da det er energitappende.

Å lykkes med bred verdiskaping handler om å lykkes sammen, der vi verdsetter ulike menneskers kunnskap og kompetanse. Sosial verdiskaping som dialog og tillit er viktig for å utløse merverdi i lokalsamfunnet.

Å skape arbeidsplasser bygger lokalsamfunn. Nye arbeidsplasser sikrer at stadig flere ønsker å bosette seg lokalt. Og det «smitter» i positiv forstand, en ny bedrift åpner for flere leverandører eller tjenesteytere.

Tillat meg å trekke fram noen gode eksempler fra vårt lokalsamfunn på bedrifter jeg mener har visst evne og mot til å være god på innovasjon, samtidig som de har dyktige ledere/eiere som står på hver dag for at bedriften skal lykkes. I tillegg er bedriftene viktige støttespillere i å bygge lokalsamfunnet utover egen virksomhet.

Heatwork AS er en familieeid bedrift med utspring fra Beisfjord. Hvor bedriften under ledelse av Almar Markussen har hatt fokus på kvalitet, design og miljø. De er blitt kjent som markedets mest effektive teletiner. I dag brukes produkter og løsninger også til herding av betong, frostsikring, byggevarme/-tørk, fjernvarme, skadesanering og skadedyrbekjempelse. Dette viser at bedriften har hatt fokus på produktutvikling i stor skala. Heatwork AS har hovedkontor og fabrikk i Narvik, og har fått kunder over hele verden. Bedriften er blitt en lokal kunnskapsbedrift med mange arbeidsplasser.

Familien Lundberg i Gratangen som gjennom generasjoner har bygd seg opp innenfor fiskerinæringen. Bedriften ble startet av Søren Lundberg i 1918 og drives nå av de neste generasjonene. De har også utvidet sin virksomhet til å omhandle opprett, slakteri og kassefabrikk. Virksomheten er nå Gratangens viktigste private næringsvirksomhet, og de bidrar også til å skape viktig arenaer utover kjernevirksomheten lokalt.

Familien Thune i Bjerkvik ble startet av Ingolf Thune. En betydelig transportbedrift som i tillegg driver bensinstasjon og annen næringsvirksomhet lokalt i Bjerkvik. Antall arbeidsplasser som de har skapt, har gitt betydelige lokale ringvirkninger. Nylig fikk de overlevert flere nye vogntog, som igjen viser at bedriften fortsatt satser aktivt på å skape gode og sikre arbeidsplasser.

Nordland Betongelement AS i Kjøpsvik under ledelse av Svein Helge Nøstdal som har spesialisert seg på produksjon av Hulldekke-elementer. Bedriften driver kontinuerlig produktutvikling og da i nært samarbeid med sine kunder og leverandører. Bedriften dekker i dag hele Nord-Norge og har bevist at de gjennom kvalitet har blitt en foretrukken leverandør innenfor sin bransje. Bedriften har en stabil og kompetent arbeidsstokk.

Oppsummert er dette eksempler på bedrifter som har bevist at de gjennom god ledelse og flinke medarbeider har klart å skape verdier og arbeidsplasser.

Utover de få jeg har nevnt, vet jeg at det selvsagt er mange, mange andre bedrifter og som fortjener en stor takk, og som bidrar til at vårt fantastiske fellesskap kan blomstre.

Lokalt har vi også mange bedrifter med 1 til 5 ansatte. Dere er heller ikke glemt. Dere er i sum mange flere enn de nevnte. Dere står også på for å sikre at tjenestetilbudet lokalt er til stede, samtidig som dere skaper mange, mange arbeidsplasser som er viktige for å opprettholde og utvide antall innbyggere i vårt lokalsamfunn.

Som næringsdrivende blir man ofte tatt som en selvfølge, men dere fortjener alle – store som små – en klapp på skulderen og applaus for den innsatsen og risikoen dere påtar dere. Uten et aktivt næringsliv – intet livskraftig lokalsamfunn.

Jeg sender derfor til slutt en stor og uforbeholden takk til alle som driver næringsvirksomhet. Dere bidrar hver dag til å bygge lokalsamfunn.

Kommentarer til denne saken