Til neste år fyller Kalle 70 år. Han har ingen planer om å pensjonere seg av den grunn

– Vi måtte pushe ham til å trappe ned, forteller kjøkkensjef Frank Larsen om sin spreke kollega.