– Vi går i gang nå i sommer og har mål om at hele prosjektet skal være ferdig i 2025, forteller prosjektsjef i Bane Nor, Simen Grenersen.

De forberedende arbeidene med å forlenge Narvik stasjon til å kunne håndtere kryssing av lange tog på 750 meter var godt i gang da bevilgningene til prosjektet tørket inn. I 2018 stoppet alt opp.

681 millioner kroner

I inneværende års budsjetter er det igjen penger til prosjektet, og det man nå går i gang med er byggingen av en ekstra jernbanebru ved Fredskapellet, samt en gang- og sykkelvei med planfri kryssing under jernbanesporet.

Den optimale løsningen for å få mest mulig kapasitet på Ofotbanen er dobbeltspor. I påvente av det er steder hvor tog kan krysse hverandre et alternativ.

I tur og orden er kryssingssporene på Katterat, Straumsnes, Bjørnfjell og Rombak stasjoner forlenget til å kunne la lange tog på 750 meter passere hverandre.

I 2017 ble også det nybygde og en kilometer lange kryssingssporet på Djupvik tatt i bruk. Dette representerte en investering på om lag 330 millioner kroner. Det er mindre enn halvparten av hva utvidelsen av Narvik stasjon nå vil koste.

Med sine 681 millioner kroner vil Narvik stasjon bli det største og dyreste enkelttiltaket for å øke kapasiteten på Ofotbanen.

Gods-, malm- og passasjertog samtidig

Simen Grenersen forklarer at den høye prislappen henger sammen med at Narvik stasjon er et mer omfattende og mer komplisert prosjekt enn noen av de andre utvidelsene. Blant annet er det snakk om langt flere jernbanespor. På Narvik stasjon møtes nemlig sporene som kommer fra LKAB og de som kommer fra Fagernesterminalen.

– Narvik stasjon vil bestå av til sammen fem spor. Utvidelsen av sporlengden på Narvik stasjon vil ikke bare få betydning for kapasiteten for selve stasjonen, den vil også bidra til økt kapasitet på Fagernesterminalen. Narvik stasjon er viktig, forteller Grenersen.

Med utvidelsen av stasjonen skal gods- og malmtogene kunne kjøre uavhengig av hverandre gjennom stasjonen, i tillegg til persontrafikken.

Ny bru – men den gamle består

Forlengelsen av Narvik stasjon vil skje østover, altså forbi Fredskapellet i retning av Straumsnes. Det betyr at det må bygges en ny jernbanebru over Taraldsvikelva. Den nye brua vil kun være for det nye sporet, og den gamle steinhvelvsbrua vil fortsatt være i bruk – mer enn 120 år etter at den ble bygget.

– Vi kan vel trygt slå fast at den er en solid konstruksjon. Nå kjører vi med mer enn 30 tonn aksellast, og det tåler den fint, sier Simen Grenersen.

For en drøy uke siden signerte Bane Nor kontrakt med Consto Anlegg Nord AS om bygging av den nye brua, samt bygging av ny gang- og sykkelvei med kryssing under jernbanelinja. Arbeidene skal starte opp nå i sommer, og være ferdig sommeren 2023. Denne kontrakten har en verdi på om lag 40 millioner kroner.

Først i 2025 vil hele stasjonsutvidelsen være ferdig. Arbeidene med sporet må skje i de fastlagte årlige 12 uker lange vedlikeholdsperiodene sommerstid.