Problemene med den heldigitale skolehverdagen i Narvik er ikke nyheter. Vi var mange som derfor lot oss provosere avkommuneadministrasjonens melding til Fremover mandag kveld, om at det ikke er nødvendig å sette i verk ekstra tiltak. Kan det virkelig stemme at kommuneadministrasjonen konkluderte slik, uten å ha vært i nærmere kontakt med skolen? Hva slags skoleeierpolitikk er dette?

Opplæring og andre ytelser etter opplæringsloven skal være forsvarlige. Skolene skal ha tilgang til nødvendig utstyr, inventar og læremidler. I en digital skolehverdag som krever fungerende maskiner og nettverkstilgang for å ha tilgang til læremidlene, må det derfor forventes at infrastrukturen – herunder også støttetjenesten – er forsvarlig dimensjonert og tilgjengelig, og at det finnes adekvate reserveløsninger for de tilfeller at de digitale læremidlene blir utilgjengelige.

Mangelen på stabil tilgang til læremidler har vært et tema i Fremover helt siden i fjor høst. Allerede den gang ble det reist spørsmål om mulige lovbrudd. Ikke minst utfordringer knyttet til IT-støtte er kjent stoff. I november i fjor ble detadvart mot flyttingen av IT-ressursen ved NUS fra skolen til rådhuset. Plasstillitsvalgte ved NUS pekte da på at behovet for IT-støtte er konstant, og snarere burde økes til fem dager i uka. Artikkelen i Fremover ble publisert uken etter at Ungdomsrådet hadde fortalt ordføreren og resten av kommunestyretom situasjonen med dataproblemer på NUS, og fremsatt sin bønn om å reversere digitaliseringen av ungdomsskolen. Det er lite som tyder på at ungdommenes bønn ble lyttet til og forstått, selv om ordføreren selv lovte å følge opp saken videre. Når det nå kommer frem at virkelighetsforståelsen i kommuneadministrasjonen synes å avvike diametralt med den virkeligheten som tillitsvalgte, lærere, elever og foreldre ved NUS beskriver, vil det være av interesse å vite hvordan ordføreren vil forholde seg til dette?

Rødt spør: Hva gjøres for å sikre at lærere og elever ved Narvik ungdomsskole har forsvarlig tilgang til nødvendig utstyr og læremidler i skolehverdagen?