Gå til sidens hovedinnhold

Der bor en 53-åring på Ankenes som ikke vil dø.

En av kommunens største skoler, Ankenes skole, er i en dyster forfatning.

Tre klasserom har siden januar i år vært stengt. Det er ikke helsemessig forsvarlig å la folk oppholde seg der.

Det samme skjedde i fjor.

Bygget bærer preg av manglende vedlikehold over lang tid.

Teknisk tilstandsrapport mellomtrinnet Ankenes skole

Utbedringstiltak bør settes i gang umiddelbart.

Teknisk tilstandsrapport mellomtrinnet Ankenes skole

Neglisjeringen skyldes i hovedsak for lite penger i kommunens vedlikeholdsbudsjett over mange år – for Ankenes skole som for andre kommunale bygg.

12-13-åringene på Ankenes skal ikke begynne på ungdomsskolen sin til høsten.

De skal begynne på den nye ungdomsskolen i Narvik sentrum. Her skal de gå alle tre årene til de er ferdige med grunnskolen.

Det ble bestemt da flertallet i kommunestyret 14. mai stemte for et forslag om å flytte høstens 8.-klassinger til Narvik ungdomsskole, mens 9.- og 10.-klassingene får fortsette på Ankenes skole.

I ettertid er Rune Østergren (Frp), Trond Blomlie (R) og Ann-Chatrin Braseth (Sp) kritiske til prosessen som har ledet fram til vedtaket om å flytte 8.-klassingene.

Ungdomstrinnet på Ankenes er ikke lagt ned, skolekretsene er ikke endret, og elever i grunnskolen har rett til å gå på nærskolen sin. Derfor ber vi om lovlighetskontroll av kommunestyrets vedtak om å flytte et helt årskull fra Ankenes til sentrum.

Rune Østergren (Frp), Trond Blomlie (R) og Ann-Chatrin Braseth (Sp) i Fremover 3. juni 2020.

På Ankenes kjemper foreldre for å holde barna på Ankenes. De føler seg overkjørt av politikerne, og er redde dette bare er starten på en nedlegging av Ankenes ungdomsskole.

De har bedt Landslaget for nærskolen (LUFS) vurdere lovligheten av vedtaket. LUFS mener også at vedtaket er lovstridig. I et brev til kommunestyret ber de dem legge vekk vedtaket umiddelbart.

Det er ikke første gang en forfallen skole er truet med å bli delvis eller helt stengt, og elever flyttet til andre skoler. Per Øyvind Mohus og Bengt Berntsen er to av foreldrene som kjempet i årevis for å redde barneskolen på Fagernes.

For foreldrene på Ankenes har kampen såvidt begynt. I høst skal ny skolestruktur opp til debatt.

Hvordan havnet vi her?

Tilstand: Kritisk

For abonnenter