Tilsvar til Høyre-representantene i Nordland og Troms og Finnmark

Illustrasjonsfoto.

Illustrasjonsfoto. Foto:

Av
DEL

MeningerLønnsomheten for drift av kommersielle kortbaneruter er under hardt press. Økte avgifter over flere år, en kraftig svekkelse av den norske kronen og den generelle markedsutviklingen i Norge, har medført store utfordringer for lønnsomheten på de minste flyene som flyr de korteste rutene i Norge. Widerøe har dessverre sett seg nødt til å redusere tilbudet på en rekke kortbaneruter for å tilpasse oss en stadig mer anstrengt økonomi. Det er mange år siden Widerøes Flyveselskap har hatt lønnsomhet, og det er ikke bærekraftig over tid.

Reduksjonene gjennomføres i store deler av kortbanenettet, men spesielt hardt rammet blir Evenes, der Widerøe legger ned rutene til Bodø og Andenes. Vi er lei oss for dette, men vi kan ikke fortsette med store underskudd på en rute som ikke har utsikt til lønnsomhet. Vi håper at Samferdselsdepartementet vil ta vår anbefaling til etterretning, og ta denne ruten inn i anbudssystemet. Widerøe vil selvfølgelig delta i et eventuelt anbud, men vi forventer som vanlig tøff konkurranse.

Det er riktig som Høyre-representantene i Nordland og Troms og Finnmark påpeker, at det før jul ble offentliggjort en avgiftslettelse for kortbanenettet på 40 millioner kroner. Dessverre vil vi i Widerøe aldri merke noe til denne lettelsen. Det ble etter nyttår bekreftet fra Avinor at avgiftslettelsen ble på 28 millioner kroner. 19 millioner av disse tilfaller anbudsrutene, og er ikke noe Widerøe nyter godt av. Disse 19 millionene sendes uavkortet over til Samferdselsdepartementet i henhold til anbudsavtalen.

Vi er selvfølgelig glade for den jobben som er gjort på avgiftssiden. 9 millioner i lettelse er kjærkomment, men når flere andre avgifter øker med 14 millioner ved årsskiftet, er vi i Widerøe like langt. Det er lang avstand fra den avgiftslettelsen Høyre-representantene i Nordland og Troms og Finnmark har innkassert, til den virkeligheten Widerøe får, med en avgiftsøkning på 5 millioner ved årsskiftet.

Widerøe har ikke bedt om «flere subsidier». Men vi har tillatt oss å påpeke at de siste årenes avgiftsøkninger på de kommersielle kortbanerutene gjør det meget vanskelig å drive disse lønnsomt. Vår rolle som flyselskap er å drive lønnsomme flyruter, og det bør ikke komme som noen overraskelse for Høyre-representantene i Nordland og Troms og Finnmark.

Høyre-representantene i Nordland og Troms og Finnmark er videre bekymret for lønnsomheten på Widerøes anbudsruter. Det er det ingen grunn til. Det er riktig at tilskuddet i siste anbud gikk ned med 100 millioner, men det er helt naturlig når Samferdselsdepartementet setter opp prisene til kundene og bestiller færre flyruter.

Jeg kan forsikre Høyre-representantene i Nordland og Troms og Finnmark at lønnsomheten i anbudsrutene i Nord-Norge er utmerket. Anbudsrutene har ikke vært utsatt for de kraftige avgiftsøkningene de senere årene. Ved henvendelse til Samferdselsdepartementet kan dette bekreftes siden Widerøe er pliktig å avlegge regnskap for anbudsrutene hvert år.

Widerøe kan forsikre Høyre-representantene i Nordland og Troms og Finnmark om at Widerøe fortsatt vi fly og utvikle ruter etter beste evne i Nord-Norge, også i fremtiden. Men en kraftig økning i avgifter og mindre omfattende anbud har siden 2014 medført en nedbygging av tilbudet på kortbanenettet. Fra 2014 til 2019 er antall ruter redusert med 16 prosent. Den videre utviklingen påvirkes sterkt av de avgiftsmodeller man velger i Norsk Luftfart. Dagens modell, med en høy flat flypassasjeravgift, er ikke tilpasset det sårbare kollektivtransports systemet som er bygget opp på kortbanenettet over mange 10-år.

Avgiftssystemet er et politisk valg, og Widerøe vil selvfølgelig tilpasse seg de rammebetingelsene som besluttes.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags