– I år har vi anmeldt flere enn i fjor, og avdekket flere av de alvorlige tilfellene av ulovlig fiske, for eksempel med drivgarn. Med et styrket lakseoppsyn har vi flere muligheter til å rykke ut når vi får tips fra publikum, noe som gjør risikoen for å bli tatt mye større, sier Morten Kjørstad, direktør i Statens naturoppsyn (SNO) i en pressemelding.

Nedgang i Troms, urovekkende økning i Nordland

Tallet på antall inndragninger av ulovlige garn er noe mindre enn i fjor. En av grunnene til dette er nedgangen i inndragninger i Troms, som tidligere har ligget på landstoppen for ulovlig fiske.

– I Troms fortsetter nedgangen fra i fjor. Her har vi hatt en mer fokusert innsats mot problemområder, og ser nå at det har virket, sier Kjørstad i pressemeldingen.

Han forteller videre at i Nordland ser SNO imidlertid en urovekkende økning i både inndragninger og anmeldelser.

– I Nordland jobbes det med reetablering av flere laksestammer etter angrep fra parasitten Gyrodactylus salaris. Her er laksen spesielt sårbar. Hvis det ulovlige fisket fortsetter vil det ta lang tid før vi klarer å reetablere laksestammene, om det i det hele tatt er mulig, sier Kjørstad.

78 anmeldelser

I 2020 har Statens naturoppsyn (SNO) levert 78 anmeldelser for brudd på lakse- og innlandsfiskloven. Det er gjort anmeldelser og inndragninger i alle fylker i Norge.

De har fått 110 tips om pågående ulovlig fiske. Det er 50 prosent flere enn året før. Rundt 70 av tipsene har kommet inn på Miljødirektoratets tipsliste, 40 har kommer direkte til SNO lokalt på telefon eller e-post.

– Både i antall tips og i tilbakemeldingene vi får er det tydelig at folk synes ulovlig fiske er ugreit. Det er godt nytt for villaksen, sier Kjørstad.

Godt samarbeid på tvers av etater

Til sammen har SNO dratt opp omtrent 13.000 meter med ulovlige garn i år, og flere av disse beslagene er gjort i samarbeid med både kystvakt og politi.

Kjørstad sier det blir flere felles aksjoner med Kystvakta, Fiskeridirektoratet og politiet i årene som kommer.

Fra 1. juli 2020 trådte endringene i lakse- og innlandsfiskeloven i kraft, med økt strafferamme for ulovlig laksefiske. Blant annet ble strafferammen økt fra inntil to til inntil fem års fengsel ved grove brudd på lakseloven. I tillegg kan SNO beslaglegge redskap for å stoppe det ulovlige fisket, og gi gebyr ved mindre alvorlige brudd på lakseloven.