Kassa er tømt og kommunen mangler hele 34 millioner kroner for å få neste års budsjett i balanse. Det kan føre til at skoler må legges ned og en reduksjon i antall ansatte i eldreomsorgen.

– Det er ikke trivelig, men den harde virkeligheten. Vi har i flere år dekket inn underskuddet fra disposisjonsfond, nå er det ikke penger igjen, sier ordfører Helene Berg Nilsen (Ap).

Pålegg fra Statsforvalteren

Etter pålegg fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark har kommunen satt i gang arbeidet med en tiltaksplan for å få redusert kostnadene. Inntektene er det ikke så mye å gjøre med, ut over en gjennomgang ny av taksering av boliger for å hente inn mer eiendomsskatt. Torsdag 25. august skal saken behandles i kommunestyret.

– Vi har nok vært litt for optimistiske i forhold til økt bosetting. Vi tror fortsatt at den vil øke, men det vil ta tid. Vi har også feilberegnet lønnsutviklingen. Vi budsjetterte med en lønnsvekst på 3 prosent, mens den ble 3,84. Det betyr 12 millioner kroner i ekstra utgifter, sier hun.

Skolenedleggelser

I forslaget til foreløpig tiltaksplan foreslår kommunedirektøren en rekke tiltak som nedleggelse av skoler, reduksjon av antall sykehjemsplasser, og omorganisering og reduksjon av antall enhetsledere, i administrasjonen. Uten ytterligere grep vil ikke budsjettet være i balanse før 2034. Kommunen har fire 1–10 skoler fordelt på Evenskjer, Ramsund, Grov og Kongsvik. Noen av elevene kan måtte belage seg på at det blir skolebuss i fremtiden.

– Det er vanskelig, men noe må gjøres. Jeg regner med at det blir litt støy når sakene skal diskuteres. Lovpålagte oppgaver skal vi selvfølgelig opprettholde, sier Helene Berg Nilsen.

Ordføreren håper å unngå at kommunen havner på Robek-lista som betyr at Statsforvalteren overta mye av styringa.

– Vi har en god dialog med Statsforvalteren, og gjør hva vi kan for å rydde opp selv. Vi ønsker ikke å bli styrt av andre, sier Helene Berg Nilsen.