Tjeldsund-rådmann fraråder ETS-alternativet

«Folkeaksjonen for ETS» har fått vind i seilene etter innbyggerundersøkelsen i Evenes, Tjeldsund og Skånland. Pål Johansen (til venstre), Terje Bartholsen, Kjersti Myrnes Balto og Torill Larsen står bak initiativet for en folkeaksjon som skal hindre at Evenes, Tjeldsund og Skånland forsvinner til hver sin bykommune. Styret av folkeaksjonen består i tillegg til disse av Reidar Karlsen.

«Folkeaksjonen for ETS» har fått vind i seilene etter innbyggerundersøkelsen i Evenes, Tjeldsund og Skånland. Pål Johansen (til venstre), Terje Bartholsen, Kjersti Myrnes Balto og Torill Larsen står bak initiativet for en folkeaksjon som skal hindre at Evenes, Tjeldsund og Skånland forsvinner til hver sin bykommune. Styret av folkeaksjonen består i tillegg til disse av Reidar Karlsen. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

Forkjemperne for en felles kommune mellom Evenes, Tjeldsund og Skånland (ETS-alternativet) får mer motbør. Det skriver Harstad Tidende.

- Tjeldsund vil være best tjent med å bli en del av Harstad. Det skriver rådmann Monika Amundsen i en utredning.

Som i Evenes skal man 30. mai si sin mening om en framtidig kommunestruktur i en folkeavstemming.

Kommunen har følgende alternativer:

  • Tjeldsund forblir en egen kommune
  • Kommunen inngår i ETS-alternativet
  • Sammen med flere andre, blir en del av Harstad.

Ønsker Harstad

Rådmannen har ønsker altså Harstad-alternativet.

– Tjeldsund har i dag utfordringer med å gi basistjenester i egen regi, og har for liten kapasitet og kompetanse på vesentlige utviklingsområ- der, heter det i utredningen.

– Etter hvert som kravene fra innbyggere, næringsliv og sentrale myndigheter øker vil også gapet mellom hva kommunen kan tilby, og hva som forventes, øke. I utredningen understrekes det at framtiden er usikker hva økonomi angår.

– Det kan tenkes endringer som tvinger Tjeldsund over i en større sammenslutning enten vi vil eller ikke. Eller dersom egen kommune blir valgt, at kommunen må innføre eiendomsskatt også for boliger og fritidseiendommer.

Heller alene enn ETS

Rådmann konkluderer med at det også vil være bedre å stå alene enn å velge ETS.

- Ut fra dagens og fremtidens inntektssystem er ETS bedre tjent med å være selvstendige kommuner og heller øke graden av interkommunalt samarbeid, skriver rådmannen i utredningen.

– Slik rådmannen ser det er det størst sannsynlighet å få drahjelp dersom vi har en storkommune med oss. Dersom Tjeldsund fortsetter som egen kommune har vi nok en dårligere sak med tanke på å få på plass et videregå-ende skoletilbud. Uten dette risikerer vi fortsatt fraflytting og innpendling til Tjeldsund kommune, framgår det av utredningen.

– Vi har vurdert alternativene opp mot hverandre og ser at ved å fortsette som egen kommune vil både Tjeldsund og ETS ha utfordringer med hensyn til å imøtekomme de framtidige kravene til en generalist-kommune, skriver rådmann Monika Amundsen i utredningen.

Mer om kommunereformen kan du lese her:

Intensjonsavtale mellom Evenes og Narvik kommuner (ekstern lenke)

Ofoten-alternativet - Fakta og intensjonsgrunnlag (ekstern lenke)

Forslag til intenasjonsavtale mellom Evenes, Tjeldsund og Skånland (ekstern lenke)

ETS kommune - Fakta- og intensjonsgrunnlag (ekstern lenke)

Telemarkforskning - Utredning kommunestruktur (ekstern lenke)

Regjeringens kriterier for god kommunestruktur (ekstern lenke)

Fylkesmannens utfordringsbilde i Nordland (ekstern lenke)

Regjeringens forslag til nytt inntektssystem (ekstern lenke)

Effekter av forslag til nytt inntektssystem (ekstern lenke)

Artikkeltags