Politidirektoratet vil ha Tjeldsund over til Troms politidistrikt

Artikkelen er over 2 år gammel

Narvik politistasjon kan miste dekningen av Tjeldsund over til Harstad.

DEL

Politidirektoratet sender forslag til høring om endringer av politigrenser som følge av endringer i kommunestrukturen.

Politiet etablerte 01.01.2016 tolv nye politidistrikter etter Stortingets behandling av nærpolitireformen. Men gjennom Stortingets endringer av kommunestrukturen, ble det vedtatt flere kommunesammenslåinger som krever justering av politidistriktsgrensene.

Som følge av politiloven skal politidistriktene dekke hele kommuner. Fire av de nye kommunene etableres 01.01.2020 på tvers av eksisterende politidistriktsgrenser:

– Nye Tjeldsund kommune, ved sammenslåing av Skånland og Tjeldsund kommuner.

– Nye Asker kommune, ved sammenslåing av Asker, Røyken og Hurum kommune.

– Nye Volda kommune, ved sammenslåing av Volda og Hornindal kommuner.

– Nye Heim kommune, ved sammenslåing av Hemne, deler av Snillfjord og Halsa kommuner.

For vår region er det Tjeldsund som ligger i endringene, forslaget som legges ned er at Nye Tjeldsund kommune skal, ved sammenslåing av Skånland og Tjeldsund kommuner tilhøre Troms politidistrikt.

Politidistriktsgrensen vil i så fall følge fylkesgrensen i området og kommunene anses best å kunne understøttes av politiressursene i Harstad.

Tjeldsund kommune har om lag 1250 innbyggere, tilhører i dag Nordland politidistrikt og inngår i Ofoten politistasjonsdistrikt med Narvik som administrasjonssted.

Det er ikke eget tjenestested i Tjeldsund kommune. Alternative distriktstilhørigheter er Troms politidistrikt og Nordland politidistrikt.

Skånland kommune har om lag 3050 innbyggere, tilhører i dag Troms politidistrikt og inngår i Harstad politistasjonsdistrikt med Harstad politistasjon som administrasjonssted.

Tjenestestedet på Evenskjer ble vedtatt avviklet ved beslutning 13. januar 2017.

I forslaget fra Politidirektoratet står det:

Den nye kommunen skal tilhøre Troms fylke. Den nye kommunen vil ikke ha faste politilokasjoner. Harstad politistasjon og Narvik politistasjon er nærmeste større tjenestesteder, og vil kunne dekke polititjenestene i den nye kommunen.

Avstanden fra kommunen til Narvik er imidlertid betydelig lengre enn avstanden til Harstad. Politidirektoratet vurderer derfor at polititjenestene i kommunen best kan leveres ved tilknytning til Troms politidistrikt.

Både Tjeldsund og Skånland er forholdsvis små kommuner og ingen av disse vil ha eget tjenestested.

De ligger i ytterkant av sine nåværende politistasjonsdistrikter og anses begge å kunne skilles ut fra disse uten vesentlige ringvirkninger for øvrig organisering av politistasjonsdistriktene. Politidirektoratet anser derfor at den nye kommunen vil medføre begrenset endrings- og omstillingsbehov for politiet uavhengig av hvilket politidistrikt som skal ha ansvar for polititjenestene.

Frist for å komme med høringsuttalelse er 1. mai 2018.

Artikkeltags