(Avisa Nordland)

Major Elisabeth Eikeland, talsperson hos Forsvarets operative hovedkvarter, var ordknapp rundt utflygingen.

– Jeg kan bekrefte at det var en utflyging nå og det er alt jeg kan si om den saken.

Klokken 10.15 hadde de to kampflyene returnert til Bodø, samtidig som to andre kampfly forlot Bodø på rene treningsoppdrag.

- Det var et QRA-oppdrag (Quick Reaction Alert) der de identifiserte fly fra Kola, sier Eikeland til an.no klokken 10.15.

Det er denne uken Russland begynner sin øvelse, der de blant annet har fire store fareområder i internasjonalt farvann utenfor kysten av Nordland og Troms i perioden 14.-17. august.

- Med generelt økt aktivitet i våre nærområder skrur vi selv opp aktivitetsnivået, sier majoren til an.no om den økte aktiviteten fra flystasjonen i Bodø.

For en drøy uke siden skrev TV 2 at flere marine fartøy var på vei fra Russland til de fire øvelsesområdene.

– Vi ser en uvanlig høy aktivitet av russiske fartøy, sa oberst Eystein Kvarving i Forsvarets operative hovedkvarter til TV 2 om øvelsene som er varslet.

De fire innrapporterte farsområdene er ifølge forsvaret:

  • 80 nautiske mil i diameter rett vest av Mo i Rana.
  • 70 nautiske mil i diameter nordvest av Andøya.
  • 55 nautiske mil i diameter nordvest av Andøya, lenger vest enn felt nummer to.
  • 65 nautiske mil i diameter nordvest av Andøya.