To fra Narvik med i det nye styre til Universitetssykehuset Nord-Norge

Sykehusene i Helse Nord har fått nye styrer for 2020–2022.