To personer i Ofoten-kommune må testes i dag etter å ha vært på «korona-skipet»

Ingenting tyder på at de to personene fra Tjeldsund som var med på MS Roald Amundsen til Svalbard har blitt korona-smittet.