To samferdselsprosjekter i Narvik prioriteres høyt

Tunnel prioriteres: E6 i tunnel gjennom Narvik sentrum prioriteres av SFN i sin anbefaling sendt til Nordland Fylkeskommune.

Tunnel prioriteres: E6 i tunnel gjennom Narvik sentrum prioriteres av SFN i sin anbefaling sendt til Nordland Fylkeskommune. Foto:

I forbindelse med at en ny nasjonal transportplan for 2022-2033 er under planlegging, har Samferdselsforum Nord (SFN) sendt sine prioriteringer til Nordland Fylkeskommune. To prosjekter i Narvik er høyt oppe på listen.

DEL

SFN har tunnel på E6 gjennom Narvik sentrum som nummer to på prioriteringslisten når det gjelder utvikling av veitransport i nord. Kun strekningen Hamarøy-Sørfold på E6 prioriteres høyere.

Om prioriteringen av Narviktunnelen skriver de følgende.

"E6 gjennom Narvik sentrum er en belastning for innbyggerne i Narvik og alle som kjører gjennom Narvik. Ved å flytte hovedferdselsåren vil dette revitaliserer Narvik sentrum, og gi rom for å merurbane utvikling og økt attraksjonskraft."

"Narvik er en viktig regional motor og tiltaket vil bidra til bedre byutvikling, mulighet til ny næringsutvikling langs mindre trafikkert gate. Tiltaket øker også hastigheten på E6 og åpner for mer effektiv eksport og import av varer, samt håndtering av større volum. De største volumene sjømat i Nord-Norge (fra sør-Troms, Lofoten, Vesterålen) fraktes gjennom Narvik sentrum."

«Dobbeltspor helt nødvending»

Når det gjelder jernbane i fylket, har dobbeltspor på Ofotbanen høyeste prioritering, foran opprusting av Nordlandsbanen.

"Hvert år fraktes om lag 200.000 tonn sjømat med tog på Ofotbanen. I tillegg fraktes det mye annen gods over Ofotbanen. Ofotbanen er en særs viktig transportåre for landsdelens næringsliv. Kapasiteten på Ofotbanen nærmer seg sprengt. For å kunne flytte mer gods over på bane er utbygging av dobbeltspor helt nødvendig for å øke kapasiteten samt redusere forsinkelser og bedre regulariteten."

Under følger prioriteringslisten sendt til Nordland Fylkeskommune:

Veitransport:

1. E6 Hamarøy-Sørfold inkl. UlvsvågskaretE6

2. Narviktunnelen med tilstøtende veinett

3. E10 Lofoten

4. E6/Rv.80 “Fra Bru til bru”

5. E6 Sørelva – Borkamo

6. E10 Bjørnfjell

Lufttransport:

1. Prioritere prisreduserende tiltak (reduserte avgifter eller økt FOT-tilskudd, konkurransefremmende tiltak) som gir grunnlag for økt ruteproduksjon og bedre frekvens på kortbanenettet.

2. Ny Lufthavn i Bodø (Ny by – ny flyplass-prosjektet)

3. Polarsirkelen lufthavn

4. Leknes lufthavn – ny felles flyplass for Svolvær og Leknes

Jernbane:

1. Dobbeltspor på Ofotbanen

2. Opprusting av Nordlandsbanen (nytt signalsystem, krysningsspor og ev. elektrifisering)

Sjøtransport:

1. Dypvannskai i Mo i Rana må sikres tilskudd til farledsutbedring.

2. Bedre regularitet og nattferge på fergestrekningen Lødingen – Bognes.

3. Redusere havnegebyr – og avgiftsbelastningen.

4. Fiskerihavnene Ballstad, Andenes, Røst og Værøy (finansiering må følge med i overføring til fylkeskommunen)

5. Farledsutbedring av Brønnøyleden

6. Utbedring Risøyrenna

Samferdselsforum Nord består av følgende organisasjoner; NHO Arktis, NHO Nordland, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA), Nord Norske Entreprenørers Serviceorganisasjon (NESO), Norges Lastebileier Forbund Region Nord (NLF), Maskinentreprenørenes Forbund Region Nord (MEF), LO Nordland og Troms og Finnmark, Norsk Arbeidsmannsforbund (NAF) og NHO Logistikk og transport.

Artikkeltags