Krevende arbeid venter etter avsporingen som stenger hele terminalen

Da malmtoget sporet av ble hele terminalen stengt.