Slik skal de få bort toget som blokkerer terminalen

Må ta i bruk tunge maskiner for å fjerne tung last.