Beslagla vinsamling til mellom en og to millioner fra luksusyacht – står fortsatt fast i Narvik

Det som skal være en vinsamling til mellom én og to millioner kroner, beslaglagt fra en luksusyacht som anløp Narvik i påska, står fortsatt innelåst hos tollvesenet.