Onsdag ble Trygve Hoffs minnepris 2020 delt ut for 14. gang. I år går den til Tonje Unstad, viseartist og låtskriver fra Liland.

– Kulturarbeid i Hoffs ånd

Stiftelsen selv omtaler prisen som en kulturarbeiderpris som skal gå til en person eller ei gruppe som driver kulturarbeid i Trygve Hoffs ånd.

«[Trygve Hoff] var først og fremst kjent for sin allsidige kulturinnsats, men overordnet all aktivitet var hans klare kulturpolitiske holdning til samarbeid mellom profesjonelle og amatører, integrering mellom ulike uttrykksformer/kunstformer og at tiltakene skulle ha størst mulig spredningseffekt og gi ringvirkninger i lokalmiljøet».

Blant forslagene til potensielle prismottakere, var det altså Tonje Unstad som stakk seg ut som den verdige mottakeren av prisen i 2020.

Engasjement for barn og unge

I nominasjonen roses Unstad blant annet for hennes innsats for å gjøre visesang tilgjengelig for barn og unge gjennom barneplater, konserter og låtskriverkurs for ungdom.

– Hennes engasjement for det gode, rause og nære kystsamfunnet slik vi kjenner det fra før er uvurderlig, og gjør Tonje til en verdig vinner av prisen, heter det videre.

Dette bifaller juryen, som i tillegg til det som nevnes i nominasjonen, trekker fram at hun synger på nordnorsk, turnerer rundt på små steder og bidrar til tv- og filmproduksjoner med sine tekster og musikk.

Prisen ble delt ut på Rognan.

Les også: Intervju med Tonje Unstad fra 2016:

Tidligere mottakere av Trygve Hoffs minnepris:

 • 2017: Erling Riibe Ramskjell
 • 2015: Tori Snerte
 • 2013: Henning Sommerro
 • 2008: Kristin Mellem
 • 2007: Rognan-kompaniet
 • 2004: Bjørn Andor Drage
 • 2001: Bente Reibo
 • 1998: Tor Halvard Nilsen
 • 1996: Ola Bremnes
 • 1994: Solveig L. Hermo
 • 1992: Per Indrehus
 • 1990: Sommer Melbu
 • 1989: Norsk Revyfestival, Høylandet