Når store kriser inntreffer er det et stort apparat som settes i gang. Hvem har hvilket ansvar, og vet alle hva de skal gjøre?

10. mars, samtidig som Sivilforsvaret banket på alle dører i Beisfjord, var flere nødetater samlet med Narvik kommunes krisestab. Formålet var en totalforsvarsøvelse.

Dette skriver Narvik kommune i en pressemelding.

Saken fortsetter under bildet.

– Du kan ikke være forberedt uten å ha øvd. I løpet av få timer fant vi flere ting vi kan og må bli bedre på. Samtidig er det andre ting jeg stolt kan si at Narvik ville ha håndtert på en god måte. Og da mener jeg hele Narvik; politi, sivilsamfunnet, HV-16, Sivilforsvaret og flere, sier Lars Skjønnås, rådmann i Narvik kommune.

HV står for heimevernet.

– Bare i løpet av mine år som rådmann har vi opplevd nettopp Beisfjord bli isolert flere ganger. Vi har lært, og vi har blitt bedre. Måten både kommunen og alle offentlige instanser håndterer og samarbeider i kriser er på et helt annet nivå enn tidligere, sier Skjønnås.

Blant annet var det et ras over Beisfjordeveien 21. januar i fjor hvor Beisfjrodingene var uten både veiforbindelse og strøm i flere dager – midt på vinteren.

Scenarioet for øvelsen var enkelt, men dramatisk. Norge er i krig og Narvik er fylt av flyktninger. I en slik situasjon isoleres Beisfjord av et ras, samtidig som en styrtet drone i Skamdalen mistenkes være radioaktiv. I løpet av øvelsen blir hele Beisfjord besluttet evakuert.

Saken fortsetter under bildet.

– Alt dette skjer også når nøkkelpersoner som beredskapsansvarlig og kommuneoverlege i øvelsen er bortreist. Derfor satt vi bokstavelig talt på sidelinja i øvelsen. Deltakerne visste ikke om innholdet i forkant, og måtte løse alle problemstillinger kun med beredskapsplaner. Slik er krisesituasjoner. Du vet aldri nok, og alt haster, sier beredskapsansvarlig Iris Bartholsen.

– Samtidig kan du ikke gjøre feil. Narvik kommune har ansvar for innbyggernes sikkerhet og beredskap. Det er et tungt ansvar, og noe vi alle tar på alvor, fortsetter Bartholsen.

Under slike øvelser vil beboerne få beskjed om å evakuere, men ingen er nødt til å forlate boligen sin. Det er kun for at hjelpeinstansene skal øve på hvordan de skal handle i slike situasjoner, ikke at beboerne skal øve seg på å evakueres.