I dag får du 1700 kroner i bot for mobilbruk mens du kjører. Fra 1. januar blir straffen mye verre. Da får du to prikker i førerkortet.

Det melder Samferdselsdepartementet fredag.

Det innføres en prøveordning  fra 1. januar. Svært mange neglisjerer dagens forbud til for den høye risikoen det medfører å taste eller lese på mobilen mens man  kjører.

Departmentet skriver at de vil følge utviklinga svært nøye og at det kan bli aktuelt å justere både prikkbelastningen og botens størrelse hvis dette skulle vise seg å bli nødvendig.