Har du forbannet deg over at det «alltid er rødt» i dette krysset? Nå tar kommunen grep

Trafikanter i Narvik irriterer seg over røde lys i Domuskrysset på Frydenlund, nå skal det tas grep.