Vogntog står på tvers og sperrer veier over hele Nordland: - Folk må bare være tålmodige

I hele fylket står vogntog på tvers og sperrer veiene.