Jeg leser i et av innleggene i overnevnte sak at Statens Vegvesen skulle følge med i utviklingen av trafikken i 80 sonen i overnevnte område.

Har ikke sett noen sted at det er lagt ned: sykkel- gangforbud, kjøring med rullestol, barnevogn, er dette tillatt på stedet?

Har også et spørsmål til Kontroll ingeniør Renate Dalmo ved Statens Vegvesen.

Har du vært på dette stedet og hatt en spasertur? Bør nevnes at stedet ikke har sykkel og gangsti og har vel et av de mest uoversiktlige områder mellom Ballangen og Råna.