Strekning i starten av fylkesvei 7540 er så dårlig stand, at det er traffikkfarlig.

I tillegg er den kommunale strekningen fra Hundholmen til Kjelkvik mer eller mindre ikke kjørbar med normale kjøretøy.

Og håper, å regner med at disse strekningene er høyt prioritert.