Ble sendt til legevakt etter «elgpåkjørsel». Det var bare ett problem

Det var ingen påkjørsel.