Nordland hadde flest dødsulykker i trafikken i 2019

Statens vegvesen har oppsummert trafikksikkerhetsåret 2019 med foreløpige tall.

DEL

110 mistet livet på norske veier i 2019. Flest dødsulykker har det vært i Nordland. Som har gått fra fem dødsulykker i 2018 til 16 i 2019.

– Årsakene til dødsulykkene er flere og sammensatte. Men fortsatt ser vi en overrepresentasjon av godt voksne menn med for stor fart som omkommer i møte- og utforkjøringsulykker. Over halvparten av alle omkomne, er menn over 45 år, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i en pressemelding.

Ingen barn

For første gang i moderne tid omkom ingen barn i trafikken.

– Ingen barn under 16 år omkom i 2019. I 1970 omkom 101 barn under 16 i trafikken. Utviklingen har gått rette veien i mange år. Vi er flinke til å sikre våre barn i bil. Jeg skulle ønske vi er like flinke å sikre de voksne. Våre analyser av dødsulykkene viser at 33 prosent av alle som omkom i en bil ikke har brukt sikkerhetsbelter. Mange av disse ville ha reddet livet om de hadde brukt sikkerhetsbelte, sier Hovland.

– Ambisiøse mål

Antall drepte i trafikken har ligget mellom 106 og 110 de tre siste årene. I pressemeldingen uttrykker vegdirektøren bekymring for at antall drepte i trafikken ikke går ytterligere ned. Det samme gjelder også for antall hardt skadde i trafikken, der utviklingen de siste årene bare har vist en svak positiv tendens.

– Vi har ambisiøse mål satt av Stortinget. Kampen mot trafikkdøden og alvorlig skadde i trafikken fortsetter med uforminsket styrke. For å nå målene framover krever dette en målrettet innsats fra alle gode aktører i trafikksikkerhetsarbeidet. Fortsatt blir mange hundre mennesker drept eller skadd for livet i vegtrafikken. Videre nedgang kommer ikke av seg sjøl. Vi skal gjøre vårt for at det skal bli færre som skal oppleve å miste noen eller bli alvorlig skadd i trafikken, sier vegdirektøren.

Artikkeltags