Det viser en gjennomgang utført av Medier24.

– Dette synes jeg ikke noe om. Det er 50 prosent kvinner i landet, og det er mange kvinner i konsernet, så det burde absolutt vært plass til flere kvinnelige ledere, sier konserntillitsvalgt Eva Stenbro i Amedia.

Hun mener kjønnsbalanse er viktig på grunn av likestilling og peker videre på at flere kvinnelige redaktører kan ha positiv påvirkning på både arbeidsmiljøet og det redaksjonelle innholdet.

Konsernsjef i Polaris Media mener den store andelen menn i redaktørstolene i konsernene skyldes at folk har sittet lenge i jobbene sine.

– Jeg tror kvinneandelen vil øke på sikt, men det er ingenting å diskutere at det er for lavt, sier konsernsjef Per Axel Koch i Polaris Media.