Trafikkåret 2023 har på landsbasis fått en tung start, med seks omkomne i januar og seks omkomne i februar. I forrige måned var de fleste omkomne i trafikken i 20- og 30- årene. Her er tre tendenser fra trafikkåret 2022, som vi må bli bedre på i 2023.

Unge under 25 år er en særgruppe i trafikken, og skiller seg ut fra andre trafikanter på en rekke måter. Basert på tendenser fra fjoråret kommer vi med tre oppfordringer til smartere atferd i trafikken for både unge og eldre.

1. I fjor var nærmere 1 av 3 anmeldte for høy fart under 25 år, ifølge Utrykningspolitiet. Dette viser at ungdom har et forbedringspotensiale når det kommer til å avpasse farten. Høy fart er ofte en medvirkende faktor til at dødsulykker skjer, og har i tillegg stor betydning for ulykkens skadeomfang. Jo høyere fart, desto mer krefter settes i sving. Avpasser man farten reduserer man enkelt risikoen for skade og død i trafikken.

2. Trafikken i fjor var preget av mye rus, og mer enn hver femte ruskjører var under 25 år, ifølge tall fra UP. Redusert konsentrasjonsevne, nedsatt vurderingsevne, økt impulsivitet og økt risikovillighet er ikke noe som hører hjemme i trafikken. Usikker på om du kjørbar? La bilen stå, det kan redde liv.

3. Hvor retter du oppmerksomheten din? Mobilbruk er noe som den siste tiden har fått mye oppmerksomhet. Mobilen er en stor synder i bil, fordi den fjerner oppmerksomheten fra veien. I trafikken skjer mye på få meter, så oppmerksomheten din er viktig. Nylig økte også boten for ulovlig mobilbruk bak rattet fra 7450 kr til 9700 kr. Til tross for dette er det fortsatt gratis å følge trafikkreglene ved å la mobilen ligge.

Fjoråret endte med hele 118 drepte i trafikken. Av disse var 19 av de omkomne under 25 år. Dette er en positiv nedgang i denne aldersgruppen, men allikevel er ethvert tapt liv, ett liv for mye. Vi kan alltid strekke oss litt lenger for at trafikken skal bli tryggere for alle.

Drepte i trafikken er ikke bare tall i statistikken, det er liv som går tapt. I fjor var vi vitne til et dystert år for trafikksikkerheten. Tre korte oppfordringer for 2023 er derfor; avpass farten, kjør rusfri og rett oppmerksomheten mot veien. Vi i Ung i trafikken har tro på at 2023 kan bli tryggere enn 2022, men det krever en større innsats fra oss alle.

Vi har ingen å miste.