Trenger flere gjester, men disse ubudne gjesten(e) er ikke velkommen på flyplasshotellet

Noen har brutt seg inn i «flyplasshotellet» i Evenes.