Mat på bordet er det kanskje noen som tar for gitt. Det har blitt vanlig at man har flere typer valg i kjøleskapet. Brødskivene har liksom blitt litt kjedelig, og er bare en enkel matrett når man er sulten. McDonald's og Burger King er blitt en enkel løsning.

Hva kommer til å skje om all kjøttproduksjon bare stoppet opp, om ingen avlinger ville vokse fordi klimaendringene tar helt over? Ville vi klart oss?

Er mat problemet?

Kjøttproduksjonen er større en noen gang. Vi har de to siste årene slaktet like mye dyr som det noen gang har eksistert mennesker. På en dag der vi slakter 200 kyr lager vi 150.000 burgere.

Mange vil nok si at hvis vi la ned gårder og begynte som vegetarianere ville all global oppvarming løses. Det stemmer ikke! Vi mennesker trenger et variert og næringsrikt kosthold, og det får vi ikke om vi bare spiser tang og tare. Mange er sikkert ikke klar over hvor mye av maten de spiser som er laget på forskjellige gårder. Alt fra ris til salat, kjøtt og korn. Verden er avhengig av at bønder lager den maten, hvis ikke får vi ikke mat på bordet.

Siden 1950 har det blitt 200.000 færre bønder. Hver gård produserer mer kjøtt og melk enn før, det er da miljøvennlig i seg sjøl.
Kjøttet som blir produsert i Norge er den mest klimavennlige kjøttproduksjonen som finnes. Det gjelder også norsk rødt fe, det er avlet fram slik at den produserer både melk og kjøtt, det holder seg også frisk.

«Ei frisk ku gir lave klimagassutslipp fordi hun har få sykedager, og bruker hver dag på jobb for å produsere melk og kjøtt» (Hedstein).

Trenger vi bonden?

Trenger vi egentlig bøndene? Klarer vi oss ikke uten dem, de forurenser jo ekstremt mye … eller?

Nei! Bonden er nødvendig om den globale oppvarmingen skal ta slutt.

Kull, olje og gass er med på mye av de menneskeskapte klimaproblemene, disse kan byttes ut med noe mer miljøvennlig. Jord, skog og hav er nemlig fornybare biologiske ressurser.

Vi bruker jo for eksempel palmeolje i diesel, og da øker vi utslippene med 0,4 prosent. Hvorfor erstatter vi ikke uønsket palmeolje med norske ressurser? Vi har nemlig en løsning. Man kan bytte ut palmeolje med husdyrmøkk.

I forhold til all luksus verden er vant med i dag, forurenser ikke bønder så mye. Noe som ikke regnes med i klimaregnskapene i Norge, er dine egene klimautslipp. En helgetur til London skaper 482 kilo CO2 i atmosfæren. Til og med bare en liten tur fra Oslo til Bergen (85 kilo CO2) er kritisk om ikke tiltak snart blir satt i gang.

Så, om vi vil at den globale oppvarmingen skal ta slutt, trenger vi bønder og deres arbeid. Mennesker trenger mat, og den maten lager bøndene. Jorden trenger bønder og det gjør vi óg!