Mannen ble i Nord-Troms tingrett 27. juni dømt til fire års fengsel for voldtekten. I tillegg til ble han dømt til å betale 150.000 kroner i oppreisningserstatning til kvinnen.

25-åringen ble dømt etter straffelovens paragraf 292 og 291, som omhandler seksuell omgang med noen som var bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen.

Saken ble anket videre til lagmannsretten, som har opprettholdt dommen mot mannen.