Tromsø er landets største fraflyttingskommune: – Naturlig med en pust i bakken

Netto fraflytting på 188 personer hittil i år, viser de siste SSB-tallene, men tromsøordfører Gunnar Wilhelmsen ser foreløpig ingen dramatikk i dette. Fylkesordfører Ivar B. Prestbakmo (Sp) i Troms og Finnmark har en annen oppfatning.