Mistet moren i dødsulykken i Grønnegata. – Sjåføren har det verre enn oss. Han kommer til å bære det med seg hele livet

Else Antonsen (85) hadde en unik evne til å se andre.
Publisert