Viruset som knyttes til smitteutbruddet i Trondheim ser ut til å smitte lettere og gi symptomer raskere, ifølge kommuneoverlegen.

Onsdag ble mellom 700 og 800 personer satt i karantene etter et smitteutbrudd i Trondheim.

Kommuneoverlege Tove Røsstad i Trondheim opplyser til VG at totalt rundt 1000 personer er satt i karantene som følge av utbruddet.

– Vi ser at dette er et mer smittsomt coronavirus enn det vi er vant til. Vi har nok ikke sett slutten på dette. Vi ser at det smitter lettere, altså at det skal mindre til for å bli smittet.