Gå til sidens hovedinnhold

Truer med flynekt på Evenes

– Risikerer varige hørselskader.

Widerøe har gjort egne målinger av flystøyen på Evenes – både i og utenfor flyene sine. De konkluderer med at både passasjerer og ansatte risikerer varige hørselskader etter bare én avgang med de nye kampflyene F-35. Kampflyene skal ha Evenes som fremskutt operasjonsbase fra nyttår når de overtar den stående NATO-beredskapen for F-16 i Bodø.

Til NRK sier kommunikasjonsdirektør Silje Brandvoll i Widerøe at selskapet er alvorlig bekymret for både passasjerer og ansatte.

Ifølge NRK plasserte Widerøe ett av sine fly på ulike områder av flyplassen i hele tre dager i september for å la det selskapet Avonova utføre støymålinger og utføre en risikoanalyse.

Til NRK sier Silje Brandvoll at Widerøe har målt 106 desibel bakerst i flyet med lukket dør. Målinger på utsiden av flyet viser opp mot 138 desibel.

– Støy over 130 desibel er ikke tillatt, og kan gi varige hørselskader og tinnitus.

Brandvoll sier Widerøe allerede har forsinkelser ut fra Evenes som selskapet må kompensere sine passasjerer for.

– Hvem skal ta den regningen, spør Brandvoll.

– Dette er en uakseptabel risiko. I ytterste konsekvens må vi slutte å fly på Evenes.

Lufthavnsjef Geir-Olav Skogstad ønsker løsninger med gangtunneler til og fra flyene – og at Forsvaret tar regningen.

Eiendomssjef i Forsvarsbygg kampflybase, Carl Oscar Pedersen, sier til NRK at Forsvarsbygg har forholdt seg til beregnede støynivåer og avtalte støytiltak, men legger til at Forsvarsbygg er åpen for en videre dialog med både Avinor og flyselskapene.

Kommentarer til denne saken