Trussel om flytting av ungdomstrinnet: – Det er et stort engasjement

På folkemøtet i Bjerkvik mandag var innbyggerne tydelig på at ungdomsskolen er viktig for å opprettholde bolyst og vekst i bygda.