Arbeiderpartiet mener Veterinærinstituttet gjør viktig arbeid rundt om i landet vårt. Høyreregjeringen vurderer derimot å svekke beredskapen ved at arbeidsplasser og regionalt arbeid med obduksjoner av dyr legges ned. Det er uklokt.

Eksempler fra andre land gir oss interessant lærdom om hvorfor det er viktig at dyrehelse og smittebekjempelse sikres. I Danmark ser vi blant annet hva som skjer når markedsliberalistisk politikk trumfer praktisk og biologisk kunnskap om dyrehelse, folkehelse og sykdomsforebygging. Antibiotikaresistens er eksempel på et problem som kan oppstå når land mister kontrollen med smitte, og mister kontakten med det som er utgangspunktet, nemlig matproduksjon i takt med naturgrunnlaget.