Forsvaret har kalt inn ekstra personell for å gjennomføre testskyting av det utrangerte M109-artilleriet som står lagret i Bjerkvik og i Osmarka.

Tirsdag ettermiddag bekrefter Forsvaret overfor Fremover at seks artilleriskyts av typen M109 har gjennomført testskyting i øvingsfeltet på Setermoen.

Forsvaret har totalt 55 stykker M109 artilleriskyts stående på lager. Ikke alle er operative, men Fremover er kjent med at det i løpet av denne uken skal gjennomføres testskyting med i overkant av 20 utrangerte artilleriskyts av typen M109 i skytefeltet på Setermoen.

Kan ikke kommentere

I september for snart to år siden ankom de første av Norges nye artilleriskyts med båt til Nato-kaia i Bogen. Det nye artilleriet med K9 Thunder skyts og K10 ammunisjonsvogner har nå erstattet det gamle amerikanske M-109-artilleriet som har vært i bruk i Forsvaret siden 1969.

På spørsmål til Forsvarsstaben om hvorfor det gjennomføres testskyting av det utrangerte materiellet, svarer talsperson stabssersjant Aleksander Hage at testskytingen gjennomføres for å kontrollere om de vognene Forsvaret har på lager, fortsatt fungerer som de skal.

På spørsmål om M109-artilleriet som nå testskytes skal doneres til Ukraina, svarer Hage på e-post:

– Det er ikke noe Forsvaret kan kommentere. Det er regjeringen som bestemmer hva slags materiell som eventuelt skal doneres til andre nasjoner.

– Norge bidrar

Tirsdag orienterte statsminister Jonas Gahr Støre Stortinget om de allerede gjennomførte donasjonene av våpen og utstyr fra Norge til Ukraina – og planene for nye donasjoner.

Norge har allerede donert bekledning samt lettere våpen til Ukraina; både panservernraketter av typen M72 LAW og Mistral luftvernsmissiler.

Støre orienterte videre om at Norge er i tett dialog med Ukraina og Norges allierte, og at det løpende vurderes donasjoner av tyngre våpen til det krigsherjede landet.

– Ukraina vil ha behov for tyngre og mer avanserte våpensystemer. Norge bidrar, sa Støre.

– Ytterligere direkte donasjoner er til løpende vurdering og gjennomføring. Av sikkerhetshensyn omtaler vi ikke slik støtte offentlig før leveransene er på plass, sa Støre til Stortinget.

Transportfly lander på Evenes

Dersom M109 skytsene, som i løpet av uken i skal gjennomføre testskyting på Setermoen, skal doneres til Ukraina, er det flere måter å frakte disse ut av landet på.

Én mulighet er å benytte transportflyet C-17 Globemaster som Norge er deleier i tre stykker av gjennom samarbeidsprosjektet «The Strategic Airlift Capability». Transportflyene er stasjonert på Papa Air Base i Ungarn, og hvert fly har en lastekapasitet på 77 tonn. Flyene er beregnet for oppdrag med tunge transporter som må fraktes langt – og raskt.

Et fly av denne typen skal lande på Evenes onsdag morgen. Hvor vidt flyet skal hente noen de norske artilleriskytsene som har gjennomført prøveskytingen på Setermoen, har ikke Fremover lyktes på å få svar på.

Flyet har imidlertid kapasitet til å løfte maksimalt tre stykker M109-skyts av gangen.

Krever kort opplæring

Det gamle M109-artilleriet har vært gjennom en rekke oppgraderinger. Siden 2017 har også Forsvarets logistikkorganisasjon gjennomført øvelsen Powerful Maintenance der blant annet deler av det gamle artillerisystemet har blitt vedlikeholdt og satt i operativ stand.

Før innfasingen av det nye artilleriet i 2020 ble det gjennomført en oppgradering av 16 stykker M109-skyts der skytsene blant annet fikk nytt posisjonenerings- og ildledningssystem.

Til Teknisk ukeblad sier hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høyskole og leder ved Forsvarets stabsskoles ukrainaforskning, Tom Røseth, at det norske materiellet vil kunne gjøre nytte for seg i Ukraina.

– Dette er selvkjørende, lette og mobile skyts som bruker den samme ammunisjonen som amerikanerne har donert. Dette er amerikanskprodusert materiell som vil kreve relativt kort opplæring, sier Røseth.

Ifølge Aftenposten sender USA til sammen 184.000 artillerigranater til Ukraina. Disse granatene er samme kaliber som benyttes av de norske M109-skytsene.