I ditt leserinnlegg spør du «Teller stemmene våre?». Jeg mener det er et viktig spørsmål å svare på. For å svare kort: Ja, det gjør de!

For å svare litt lenger:

På tirsdag fikk alle elevråd presentere seg og sine tanker rundt skolestruktursaken til administrasjonen og politikere i kommunen. Jeg var så heldig å få være en av dem som fikk lytte på og lære av dere.

Dere var godt forberedt og argumenterte for og imot de presenterte løsningene på en svært god måte. Tydelig og med klar stemme fikk dere frem elevens mening gjennom meget reflektert argumentasjon. Som jeg også sa under møtet, er jeg imponert over jobben dere gjorde.

Elevens stemme i en skoledebatt har betydning, den teller. Bare dere vet hvordan det er å være elev i Bjerkvik. Vi som skal ta avgjørelsen på hvor og hvordan skolene skal være, sitter ikke med deres kunnskap. Derfor var det riktig og viktig at dette møtet ble arrangert. Gjennom dere ble vi bedre kjent med skolen deres. Vi fikk se ansikter og hørt stemmer til elevene på skolen og hørt deres mening, både for og imot tenkte resultat. Det kan vi ikke lære av en rapport med tall og statistikk.

Jeg syns det er synd at dere sitter igjen med følelsen av at det ikke var noe poeng med møtet. Kanskje hadde dere håpet på klarere svar fra oss politikere under møte. At noen skulle sagt « Vi vil bevare ... » eller «Vi kommer til å stemme for ... ». Det har vi ikke lov til å gjøre i et slikt møte. Vi kan ikke diskutere partipolitikk på den måten med elevråd i grunnskolen.

Jeg kan heller ikke nå gi en lovnad på at dere får det slik dere ønsker. Men vi har hørt deres stemmer, de teller i seg selv. Deres stemmer har gjort meg klokere og bedre rustet i arbeidet for å finne den best mulige løsningen i skolestruktursaken.

Deres meninger ble hørt, og det vil alltid telle å si sin mening.