Ronny Grindstein forsøkte seg på hesjing for første gang