E6 Hålogalandsbrua er Norges nest lengste hengebru, og ingen pusling internasjonalt heller. Den er nr. 5 i Skandinavia, nr. 7 i Europa og nr. 22 i verden. I denne filmen ser du litt av byggeprosessen. Foto: Statens vegvesen