Overgrepstiltalt dømt til fire års fengsel

Tingrettdommer Øyvind Johnsen

Tingrettdommer Øyvind Johnsen Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Mannen som sto tiltalt for å ha forgrepet seg på en psykisk utviklingshemmet kvinne i Tysfjord, er dømt til fire års fengsel av Ofoten tingrett.

DEL

I 2011 ble fem personer innbrakt av politiet i en stor aksjon der 12 politifolk deltok. Det skjedde etter at det var kommet bekymringsmeldinger fra kommunen om mulige overgrep.

En tiltalt – fire slapp fri

Etter at det ble gjennomført en undersøkelse for å kartlegge den mentale tilstanden til de pågrepne, konkluderte statsadvokaten med at det bare kunne tas ut tiltale mot en av dem, og 4. januar i år startet rettssaken i Ofoten tingrett mot den ene tiltalte.

Det skjedde etter at saken ble tatt inn i det som er blitt «Tysfjord-sakene»; i alt 151 overgrepssaker som er rullet opp etter at kvinner sto frem i VG og fortalte om overgrep.

Dom

Tiltalte erklærte seg ikke skyldig i henhold til tiltalen; å ha skaffet seg selv eller andre seksuell omgang ved å utnytte noens psykiske lidelse eller psykiske utviklingshemming.

Nå foreligger dommen.

I tillegg til fire år i fengsel, er han dømt til å betale den fornærmede kvinnen 200.000 kroner i oppreisning.

– Voldtekt

Når tingretten har utmålt straffen, er det gjort med utgangspunkt i nivået for voldtekt, fremgår det av dommen.

– Det bemerkes at aktor ikke tok dette som utgangspunkt for utmålingen, og den straffen som aktor har foreslått blir dermed vesentlig for mild, heter det.

Det begrunnes med at overtredelsen har skjedd jevnlig, ved flere anledninger i perioden fra september 2008 til november 2011, og retten regner det som et sammenhengende straffbart forhold.

Det konkluderes med at tiltalte var klar over at fornærmede var psykisk utviklingshemmede, at overgrepene skjedde mot hennes vilje og at hun ved flere tilfeller er påført smerte.

– Veldig glad

I en kommentar sier aktor, politiadvokat Siv Remen:

– Jeg er veldig glad for at Ofoten tingrett har festet lit til fornærmedes forklaring.

Aktor, politiadvokat Siv Remen, sier seg fornøyd med dommen som er strengere enn den hun la ned påstand om.

Aktor, politiadvokat Siv Remen, sier seg fornøyd med dommen som er strengere enn den hun la ned påstand om.

Remen mener rettens helhetsvurdering av bevisene er viktig i en sak hvor fornærmede på grunn av sine kognitive evner, har problemer med å forklare seg. Selv om tiltalen omfattet overgrep fra 2008 til 2011 legger retten til grunn at overgrepene har skjedd helt tilbake til 1980 tallet.

– Viktig signal

At retten legger til grunn at overgrepene er av en slik karakter at det ved straffutmålingen tas utgangspunkt i straffenivået for voldtekt, og retten skjerper dermed straffen i forhold til påtalemyndighetens påstand, kommenterer hun slik:

– Dette er et viktig signal fra retten som styrker rettsvernet til særlig sårbare personer, noe jeg er veldig fornøyd med. Jeg håper dette kan være et positivt signal til andre fornærmede i lignende type saker og at de velger å melde til politiet, sier Remen.

Vil anke

Forsvarer Alf-Martin Solvin varsler at dommen vil bl anket.

Forsvarer Alf-Martin Solvin varsler at dommen vil bl anket.

 

Forsvarer i saken, advokat Alf-Martin Solvin, uttrykker på vegne av klienten overraskelse over lengden på dommen, og har varslet overfor NRK Nordland at den vil bli anket.

Artikkeltags