Staten anker om Tysfjord-grense til lagmannsretten

Artikkelen er over 1 år gammel

Staten, Ved kommunal- og moderniseringsdepartementet, ber lagmannsretten behandle kjennelsen fra Ofotens tingrett om grensedragningen gjennom Tysfjord kommune.