Eva føler at livet er satt på vent: – Hva skal jeg jobbe med fra 1. januar 2020?