Delingen av Tysfjord: Ber departementet legge alt på bordet

– Departementets grundige utredning om hvor det er riktigst å dele Tysfjord har allmennhetens interesse. Derfor ber vi om at denne nå blir lagt på bordet. Departementet har et ansvar for å få ro i denne saken.