Fylkesmannen arrangerer åpent infomøte etter overgrepene i Tysfjord

Informasjonsmøtet holdes på Árran-senteret på Drag i Tysford.

Informasjonsmøtet holdes på Árran-senteret på Drag i Tysford. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Vil ha innspill for arbeidet videre.

DEL

Fylkesmannen i Nordland arrangerer et informasjonsmøte på Árran-senteret i Tysfjord den 23. august.

– Tema er oppfølgingstiltak etter overgrepene i Tysfjord. Møtet er åpent for alle.

Det skriver Fylkesmannen i Nordland i en pressemelding.

Møtet er åpent for alle.

Fylkesmannen i Nordland skal ha det overordnede ansvaret med å koordinere arbeidet med forebyggende tiltak i Tysfjord kommune.

Kommunal og moderniseringsdepartementet har bevilget 7,5 millioner kroner over en periode på to og et halvt år.

– Fylkesmannen har fått i oppdrag fra departementet å koordinere oppfølgingsarbeidet i nært samarbeid med aktuelle aktører, som kommunen, statlige myndigheter, ulike kompetansemiljøer, Sametinget og frivillige organisasjoner, skriver Fylkesmannen i pressemeldingen.

Fylkesmannen har allerede utarbeidet et forslag til plan for oppfølgingstiltak (se listen over

Informasjonsmøtet har til hensikt å orientere om arbeidet så langt.

– Det åpnes også for innspill på møtet.

- Vi er glad for at departementet vil bidra til å støtte Tysfjord kommune i en vanskelig situasjon, og at det stilles økonomiske ressurser til disposisjon, har fylkesmann Hill-Marta Solberg uttalt tidligere.

 - Nå er det viktig å få samlet berørte aktører slik at de får komme med nødvendige innspill til det videre arbeidet, har Solberg uttalt videre.

Tiltakene

I planskissen fra Fylkesmannen i Nordland er det foreslått flere tiltak:

1. Oppfølgning av offer

Kommunen må ha et spesielt fokus på å ha et godt beredskapsapparat for å ta imot henvendelser fra offer og andre berørte i periodene rundt rettssaker, slik at de kan få kanalisert disse videre i hjelpeapparatet. I dette arbeidet vurderes Tysfjord å ha behov for assistanse fra større fagmiljø i nabokommunene. Det bør utarbeides gode rutiner for «førstehjelp» til de som utsettes for vold og overgrep. Videre bør det utvikles rutiner for langsiktig oppfølgning av personer som har vært utsatt for vold og overgrep.

2. Kunnskap og bevisstgjøring om overgrep

Her tenkes det at kommunen skal spre kunnskap om vold og seksuelle overgrep i lokalsamfunnet gjennom artikler i media, foredrag blant foreldre i barnehager og skoler samt gjennom tilbudet som gis i helsestasjon og på legekontor.

3. Opplæring av barn og unge

Fylkesmannen anbefaler at kommunen lager undervisningsopplegg for barnehage og skole som skal hjelpe barn med å sette grenser for egen kropp.

4. Helhetlig oppvekstplan for kommunen

Oppvekstplanen skal bidra til at barn og unge i kommunen sikres et godt og trygt oppvekstmiljø. Det vil si at barn og unge blir mer trygg på sin kropp, har større kunnskap om kropp generelt og at faren for overgrep blir betydelig redusert. Oppvekstplanen skal være sektorovergripende og vil inneholde en rekke andre momenter også, som fritidsaktiviteter og formelle møtepunkter for barn og ungdom.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken