Jussprofessor mener Tysfjord kommune burde lagt seg flat

Artikkelen er over 1 år gammel

Mener etikken burde veie tyngre i overgrepsofrenes rettssaker.

DEL

Det var i 2016 at 11 kvinner og menn fra Tysfjord sto frem i media og fortalte sine overgrepshistorier til VG.

Siden har det blitt reist to erstatningssaker mot Tysfjord kommune med påstand om omsorgssvikt.

Tysfjord kommune vant begge disse rettssakene i Ofoten tingrett. Kommunen vant også nylig den ene saken i lagmannsretten.

Et søskenpar i 30-årene venter på å få sin sak opp til lagmannsretten.

Mener det handler om etikk

Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt reagerer på behandlingen overgrepsofrene har fått av Tysfjord kommune.

Ovenfor VG forteller Bernt at han ikke kjenner til detaljene i saken, men at dette handler vel så mye som etikk som jus.

– Grovheten i det som kommer frem i disse sakene tilsier at kommunen må unngå å opptre som hardkokte jurister og forretningsmenn. Kommunen er åpenbart bekymret for konsekvensene for kommuneøkonomien. Men vi kan ikke akseptere at folkevalgte og administrasjon legger fra seg hjertet hjemme før de går på jobb, sier jussprofessoren til VG.

Jan Fridthjof Bernt skal ha sett flere tilfeller hvor kommuner beklager og tilbyr erstatning, og han mener Tysfjord kommune bør strekke ut en hånd i dette tilfellet.

– Vanskelig å ikke ha sympati

Tysfjord kommunes advokat, Roald Angell, henviser til lagmannsrettens endelige dom i saken hvor kommunen ble avskrevet ansvarssvikt.

Ovenfor VG viser han videre til at saken med søstrene står for lagmannsretten, og at partene er faktisk og rettslig uenige.

– Det er en trist og vanskelig sak hvor det ikke er vanskelig å ha sympati for søstrene. Når professor Bernt, som en ellers har stor respekt for, uttaler seg slik han er gjengitt i VGs artikkel, skjer det på sviktende og ensidig faktisk grunnlag. Dette er ingen svart-hvit-sak hvor kommunen opptrer hardkokt eller umoralsk. Kommunen har opptrådt fullt ut redelig hva gjelder sakens fakta. Insinuasjoner om det motsatte avvises skarpt, sier Angell til VG.

Artikkeltags