Ubåt i Ofotfjorden henter informasjon. På hemmelig tid

Et skarpt blikk fikk med seg den skarpe båten.